Tietosuojaseloste

Kuljetus J & J Ovaska Oy:n verkkosivujen käyttö ei edellytä rekisteröintiä, emmekä kerää henkilötietoja sivujen selailun aikana. Kuljetus J & J Ovaska Oy käsittelee sinua koskevaa henkilötietoa tämän tietosuojaselosteen ja sovellettavan lainsäädännön mukaisesti, joten pyydämme sinua lukemaan tämän tietosuojaselosteen huolellisesti. Käyttämällä palvelujamme, verkkosivustoamme tai ottamalla meihin yhteyttä hyväksyt, että käsittelemme sinua koskevia henkilötietoja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

REKISTERINPITÄJÄ

Kuljetus J & J Ovaska Oy, Arolamminkatu 4, 05880 Hyvinkää

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

Käytämme henkilötietoja palvelun tuottamista ja yhteistyösuhteen hoitamista sekä
kehittämistä varten.

Keräämme ja käytämme henkilötietoja perustuen henkilön omaan suostumukseen.
Jotta voimme käsitellä yhteydenottoasi parhaalla mahdollisella tavalla, tallennamme
yhteistyön kannalta tarpeelliset tiedot (kuten nimi, osoitetiedot, puhelinnumero,
sähköpostiosoite).

Tietoja säilytetään vain niin kauan, kuin ne ovat tarpeen asiakas- tai yhteistyösuhteen
hoitamisen toteuttamiseksi.

Rekisterin tiedot saadaan vain suoraan käyttäjiltä itseltään. Viranomaisen pitämistä
rekistereistä lain sallimissa rajoissa (esim. ytj.fi).

Rekisterin tietoja ei luovuteta eteenpäin, muutoin kuin sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi
taikka lain tai toimivaltaisen viranomaisen sitä edellyttäessä.

Käsittelemme ja säilytämme henkilötietoja myös ulkoisilla palvelimilla. Henkilötietoja
saatetaan siirtää myös EU:n alueen ulkopuolelle tämän tietosuojaselosteen mukaisten
tarkoitusten toteuttamiseksi, mutta kuitenkin tietosuojalainsäädäntöä noudattaen.
Henkilötietojasi ei lähtökohtaisesti luovuteta EU:n ulkopuolelle. Mahdolliset luovutukset
EU:n ulkopuolelle koskevat ainoastaan tilanteita, jossa käyttämiemme järjestelmien
palvelimet sijaitsisivat EU:n ulkopuolella. Mikäli näin tapahtuisi, huolehdimme siitä, että
tietojesi käsittely, siirto ja tallennus toteutetaan lain edellyttämin perustein ja riittävin
suojamekanismein.

Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka
tarvitsevat tietoja tehtävissään.

Rekisteröidyllä on aina oikeus pyytää häneen kohdistuvien tietojen tarkistusta, korjaamista
sekä niiden poistamista. Rekisteröidyn tulee olla tällöin yhteydessä rekisterinpitäjään.

EVÄSTEET

Tällä sivustolla ei käytetä evästeitä.